Önkormányzat hírei

Népszavazási előkészületek
(2016.09.24.)
A 2016. október 2-ára kitűzött országos népszavazás sikeres lebonyolítása érdekében a helyi választási irodák vezetőinek gondoskodniuk kell a közreműködő helyi választási szervek felkészítéséről.

Környezeti hatásvizsgálati eljárás
(2016.09.19.)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya környezeti határvizsgálati eljárásba vonta be Szuhakállót, mint az eljárással feltételezetten érintett települést.

Községi zárlat méhcsaládok szállítására
(2016.09.16.)
A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatalának Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a mézelő méhek nyúlós költésrothadásának megállapítása miatt Izsófalva, Szuhakálló, Ormosbánya, Rudolftelep községek közigazgatási területére azonnali hatállyal községi zárlatot rendelt. el.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Kezdetét vette az új tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2016.09.02.)
A 2016/2017. tanév elejét a tanévnyitó ünnepség mellett, a már hagyománnyá vált Gólyafióka-avató rendezvény is jelzi, mely elsősorban az iskola legkisebbjeinek és szüleiknek jelent feledhetetlen pillanatokat,

Véget ért a 2015/2016. tanítási év
Gárdonyi Géza Tagiskola (2016.06.27.)
A Gárdonyisok 2016. június 22-én 17:00 órai kezdettel tartott tanévzáró ünnepségükkel búcsúztatták az eltel 10 hónapot, s kezdtek a rég várt vakációnak.

Ballag már a vén diák...
Gárdonyi Géza Tagiskola (2016.06.20.)
A 2015/2016-os tanév utolsó tanítási hete a 8. osztályosok búcsúzásának a jegyében telt el.

Száll a madár - Kodály-Gála
Gárdonyi Géza Tagiskola (2016.06.09.)
A Kodály Zoltán alapfokú Művészeti Iskola népzene, népi furulya tanszakos tanulói a népi művészet világát varázsolták a Gárdonyi tornatermébe, a 2016. június 8-án 15.00 órai kezdettel megrendezett Gálaműsorukon.

VI.Gárdonyi Napok
Gárdonyi Géza Tagiskola (2016.06.06.)
A 2015/2016-os tanévben immár 6. alkalommal került megrendezésre a Gárdonyi Napok programsorozat. A rendezvény célja, hogy a tanulók tanulmányi, sport-, ügyességi- és művészeti vetélkedőkön és fellépések során bizonyíthassák, mutathassák meg felkészültségüket, tehetségüket.

További intézményi hírek

A görögkatolikus egyházközség története

Szuhakálló görög katolikus egyházközség szervezésének első nyomát 1883-ban találjuk, amikor a múcsonyi paróchus görög katolikus iskolát építtetett a faluban. Ettől kezdve az idehelyezett kántortanítók - 1907-től Szuhai Antal, 1911-től Bartha Mihály - látták el az oktatói teendőket.

1911-ben a falu megvásárolta a jelenlegi parókia épületét, melynek szobáit kápolnának alakították át. itt misézett a Múcsonyból idejáró Vaskovics Antal parókus és Rojkovics Sándor segédlelkész. 1919-ben a Csehszlovákiából kiutasított Dr. Szántay-Szémán István esperesi tanárt, családjával együtt, a hívek az üres parókiára költöztették be.

Dr. Szántay-Szémán István három évet töltött Szuhakállóban. A hívek lelkesedését látva, önálló egyházközség és templom építéséről kezdett tárgyalásokat. A hely kijelölésében és tervezésében is jelentős szerepet vállalt. A szegedi Dóm tervezője, Petrovácz Gyula országgyűlési képviselő tervezte a jelenlegi templomot, mely 1922-24. között épült fel.

1924-ben, Szentháromság ünnepén szentelték fel a templomot. Palicskai János 1926-tól 1958-ig parókus a községben. Ez idő alatt (1955-56.) festette a templom falfreskóit Petrasevics Manó és Leó. 1958-65 között Mihályi (Makuk) Bertalan. 1965-ben Farkas Olivért Rakacaszendről - helyezik Szuhakállóba ahol 2004-ig, nyugdíjazásáig teljesítette hivatását.

1974-ben 8 darab színes ablak készült. 1978-ban kiépül a templom fűtése. 1999-ben került sor a torony felújítására, valamint a palatető lecserélésére. 2000-2001-ben a csapadékvíz elvezetését, a templombelső festését, aranyozási munkálatokat és külső színezést végeztek el a hívek adományaiból és az önkormányzat támogatásából.

Farkas Olivér görög-katolikus esperes, pappá szentelésének 50. évfordulóján a hívek és paptársak nagyszámú jelenléte mellett tartotta aranymiséjét a szuhakállói görög-katolikus templomban 2004. július 7- én. Aranymiséje egyben az aktív papi szolgálattól való búcsúzást is jelentette.

Farkas Olivér atya nyugdíjba vonulása után 2004 – 2010 között Kocsis István lesz az egyházközség paróchusa. Ezen évek alatt templom új aljzatburkolatot kap, külső térburkolattal és díszkivilágítással.

2010. május 23-án került sor a felújított görög katolikus templom inkonosztázionjának felszentelésére. Az ünnepi misét a hívek nagyszámú jelenléte mellett, Kocsis Fülöp püspök úr celebrálta. Az ikonosztázion néhai Dr. Viszlai János és további adományozók nagylelkű felajánlásából létesült.

A "LEADER- Program" támogatásából 2010. évben megvalósult a templomhajó burkolása, udvari díszburkolat, támfal létesítése, nyílászárók cseréje, ivóvíz ellátása és hangosító rendszer kiépítése.

A szuhakállói egyházközösség élére Kocsis Fülöp püspök, Szarka József eddigi berzéki esperes konzútort nevezte ki. 2010. augusztus 22-én a került sor a beiktatására.

A templom és parókia épületének felújítása, fejlesztése pályázati forrásokból tovább folytatódik. 2010 évben megújul a parókia épületének tetőszerkezete és homlokzata. 2011. nyarán "kultúrpajta" – közösségi ház – felszentelésére kerül sor.

Liturgikus rend

Szombat Vasárnap
téli nyári   9:00 Utrenye
17:00 18:00 Vecsernye 10:00 Szt. Liturgia
8:00 8:00 Szt. Liturgia 14:00 Vecsernye

Ünnep előestéjén Ünnep nap
téli nyári   8:00 Utrenye
17:00 18:00 Vecsernye 10:00, 17:00, 18:00 Szt. Liturgia
8:00 8:00 Szt. Liturgia 16:30, 17:30 Vecsernye

A Historia Domus az egyházi intézmények fontosabb eseményeit tartalmazó könyv, a plébániák, parókiák és szerzetesházak történeti kutatásának fő forrása. Vezetése a házfőnök, a plébános, a paróchus feladata. A latin kifejezés értelme: a ház története. Ebben az esetben, az egyházközség életét, jelentős eseményeit, történetét írásban és képben bemutató, és nyomon követő munka.

Filiákban:

I. Vasárnap: Felsõnyárád: 11.30, a hónap utolsó vasárnapja kivételével, minden vasárnap Rudolftelep: 8.30
II. Vasárnap: Dövény: 11.30
III. Vasárnap: Kurityán: 11.30
IV. Vasárnap: Dövény: 11.30

Szuhakállóban:

I. Vasárnap: 11.30 Róm. kat. Szentmise
II. Vasárnap: 16.00 Református istentisztelet.

A szuhakállói egyházközség történetének fontosabb állomásai, a helyi Historia Domus szemelvényei alapján