Önkormányzat hírei

Hasznos tudnivalók a közkifolyók, ivóvízmérők és ivóvízvezetékek helyes téli használatához
(2017.11.13.)
A fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit.

Szociális szén 2017-ben is
(2017.11.10.)
Szuhakálló község Önkormányzata 2017-ben n is benyújtotta támogatási igényét a Belügyminiszterhez, a rászorulók szociális tüzelőanyaggal történő támogatása érdekében.

Gyermekétkeztetés az őszi szünetben
(2017.10.25.)
Az önkormányzat a rászoruló gyermekek részére 2017-ben az iskolai őszi szünet és az óvodai zárvatartás munkanapjaira is biztosítja a szünidei étkezést

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Köszönet a Jótékonykodóknak!
Zöldtitkok Kastély Tagóvoda (2017.11.23.)
A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda Jótékonysági Bálja 2017.11.18.- án került megrendezésre. A Csillagfürt néptáncegyüttes Zempléni táncokkal nyitotta meg a bált.

Márton-nap 2017
Zöldtitkok Kastély Tagóvoda (2017.11.23.)
„Szent Mártonnak ünnepén égő lámpást viszek én. Világítson mindig nekünk, ahol járunk, hová megyünk. Pogány volt ő, katona úgy lett Isten bajnoka. Kettévágta díszes köpenyét, betakarta koldus testét. Osszuk szét a köpenyét, öröksége a miénk. Pannon földnek drága fia, segíts minket, vígy a jóra!”

Függőhidakon és sziklatálcákon a Hernád-áttörésnél
Gárdonyi Géza Tagiskola (2017.11.01.)
Október 28-án izgalmas gyalogtúrán vettek részt a Gárdonyisok a Szolvák Paradicsom Nemzeti Park legismertebb és legszebb túristaútján, a Hernád-áttörésen.

1956-ra emlékeztünk
Gárdonyi Géza Tagiskola (2017.10.23.)
Az emlékezés kötelesség. Az örökösök örök felelőssége. Ennek a felelősségnek a tudatában, részeként tisztelegtek a Gárdonyisok az október 20-án megtartott iskolai ünnepség keretei között, 1956 forradalma, a szabadságharc előtt.

Az ősz ajándékai
Zöldtitkok Kastély Tagóvoda (2017.10.17.)
Az elmúlt hetekben óvodásaink természetközelből ismerkedhettek meg az ősz ajándékaival.

További intézményi hírek

A görögkatolikus egyházközség története

Szuhakálló görög katolikus egyházközség szervezésének első nyomát 1883-ban találjuk, amikor a múcsonyi paróchus görög katolikus iskolát építtetett a faluban. Ettől kezdve az idehelyezett kántortanítók - 1907-től Szuhai Antal, 1911-től Bartha Mihály - látták el az oktatói teendőket.

1911-ben a falu megvásárolta a jelenlegi parókia épületét, melynek szobáit kápolnának alakították át. itt misézett a Múcsonyból idejáró Vaskovics Antal parókus és Rojkovics Sándor segédlelkész. 1919-ben a Csehszlovákiából kiutasított Dr. Szántay-Szémán István esperesi tanárt, családjával együtt, a hívek az üres parókiára költöztették be.

Dr. Szántay-Szémán István három évet töltött Szuhakállóban. A hívek lelkesedését látva, önálló egyházközség és templom építéséről kezdett tárgyalásokat. A hely kijelölésében és tervezésében is jelentős szerepet vállalt. A szegedi Dóm tervezője, Petrovácz Gyula országgyűlési képviselő tervezte a jelenlegi templomot, mely 1922-24. között épült fel.

1924-ben, Szentháromság ünnepén szentelték fel a templomot. Palicskai János 1926-tól 1958-ig parókus a községben. Ez idő alatt (1955-56.) festette a templom falfreskóit Petrasevics Manó és Leó. 1958-65 között Mihályi (Makuk) Bertalan. 1965-ben Farkas Olivért Rakacaszendről - helyezik Szuhakállóba ahol 2004-ig, nyugdíjazásáig teljesítette hivatását.

1974-ben 8 darab színes ablak készült. 1978-ban kiépül a templom fűtése. 1999-ben került sor a torony felújítására, valamint a palatető lecserélésére. 2000-2001-ben a csapadékvíz elvezetését, a templombelső festését, aranyozási munkálatokat és külső színezést végeztek el a hívek adományaiból és az önkormányzat támogatásából.

Farkas Olivér görög-katolikus esperes, pappá szentelésének 50. évfordulóján a hívek és paptársak nagyszámú jelenléte mellett tartotta aranymiséjét a szuhakállói görög-katolikus templomban 2004. július 7- én. Aranymiséje egyben az aktív papi szolgálattól való búcsúzást is jelentette.

Farkas Olivér atya nyugdíjba vonulása után 2004 – 2010 között Kocsis István lesz az egyházközség paróchusa. Ezen évek alatt templom új aljzatburkolatot kap, külső térburkolattal és díszkivilágítással.

2010. május 23-án került sor a felújított görög katolikus templom inkonosztázionjának felszentelésére. Az ünnepi misét a hívek nagyszámú jelenléte mellett, Kocsis Fülöp püspök úr celebrálta. Az ikonosztázion néhai Dr. Viszlai János és további adományozók nagylelkű felajánlásából létesült.

A "LEADER- Program" támogatásából 2010. évben megvalósult a templomhajó burkolása, udvari díszburkolat, támfal létesítése, nyílászárók cseréje, ivóvíz ellátása és hangosító rendszer kiépítése.

A szuhakállói egyházközösség élére Kocsis Fülöp püspök, Szarka József eddigi berzéki esperes konzútort nevezte ki. 2010. augusztus 22-én a került sor a beiktatására.

A templom és parókia épületének felújítása, fejlesztése pályázati forrásokból tovább folytatódik. 2010 évben megújul a parókia épületének tetőszerkezete és homlokzata. 2011. nyarán "kultúrpajta" – közösségi ház – felszentelésére kerül sor.

Liturgikus rend

Szombat Vasárnap
téli nyári   9:00 Utrenye
17:00 18:00 Vecsernye 10:00 Szt. Liturgia
8:00 8:00 Szt. Liturgia 14:00 Vecsernye

Ünnep előestéjén Ünnep nap
téli nyári   8:00 Utrenye
17:00 18:00 Vecsernye 10:00, 17:00, 18:00 Szt. Liturgia
8:00 8:00 Szt. Liturgia 16:30, 17:30 Vecsernye

A Historia Domus az egyházi intézmények fontosabb eseményeit tartalmazó könyv, a plébániák, parókiák és szerzetesházak történeti kutatásának fő forrása. Vezetése a házfőnök, a plébános, a paróchus feladata. A latin kifejezés értelme: a ház története. Ebben az esetben, az egyházközség életét, jelentős eseményeit, történetét írásban és képben bemutató, és nyomon követő munka.

Filiákban:

I. Vasárnap: Felsõnyárád: 11.30, a hónap utolsó vasárnapja kivételével, minden vasárnap Rudolftelep: 8.30
II. Vasárnap: Dövény: 11.30
III. Vasárnap: Kurityán: 11.30
IV. Vasárnap: Dövény: 11.30

Szuhakállóban:

I. Vasárnap: 11.30 Róm. kat. Szentmise
II. Vasárnap: 16.00 Református istentisztelet.

A szuhakállói egyházközség történetének fontosabb állomásai, a helyi Historia Domus szemelvényei alapján