Önkormányzat hírei

Szociális tüzelőanyag-támogatás a rászorulóknak
(2014.12.16.)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján az önkormányzat által benyújtott támogatási igényre, a belügyminiszter 764.540 Ft támogatást biztosított.

Bővül a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok köre
(2014.12.05.)
A 2013. év elején létrejött közös hivatalok, az azokban részt vevő települések vonatkozásában a struktúra felülvizsgálatára, módosítására – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló szabályozása értelmében - az általános önkormányzati választásokat követő 60 napon belül kerülhet sor.

Megtartotta alakuló ülését a képviselő-testület
(2014.10.21.)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései értelmében, a képviselő-testület az alakuló ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követő tizenöt napon belül tartja meg.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Karácsonyi köszöntés
Gárdonyi Géza Tagiskola (2014.12.14.)
Az év legszebb ünnepéhez közeledve, a Gárdonyi Géza Tagiskola közössége nevében, ezúton is megköszönöm mindazok munkáját, akik az év során intézményünk működését segítették.

Elismerések a Közokatatás Napja alkalmából
Gárdonyi Géza Tagiskola (2014.12.12.)
Idén is megrendezésre került a kazincbarcikai Egressy színháztermében a hagyományos Közoktatás napi ünnepség, ahol a legjobb gyerekek, diákok és felkészítő pedagógusaik elismeréseket vehettek át.

„Szívünk rég idevár….”
Zöldtitkok Kastély Tagóvoda (2014.12.11.)
A Zöld Titkok Kastély Tagóvoda háza táján nagy a sürgés –forgás, izgés-mozgás. A kastély kis lakói, izgatottan várják a „Fehér Szakállú Kedves Mikulást”. Szorgos kezek díszítik a szobákat, a folyosót, hogy méltón fogadhassák a Mikulást.

Köszönet a jótékonykodóknak
Zöldtitkok Kastély Tagóvoda (2014.12.11.)
November 29-én Jótékonysági batyus bálba hívtuk az érdeklődő és szórakozni vágyó kedves vendégeinket.

Márton nap
Zöldtitkok Kastély Tagóvoda (2014.12.11.)
2014.11.11-én délután Szent-Mártonra emlékeztünk, valamint Márton naphoz kapcsolódó népi hagyományokat elevenítettük fel.

További intézményi hírek

A görögkatolikus egyházközség története

Szuhakálló görög katolikus egyházközség szervezésének első nyomát 1883-ban találjuk, amikor a múcsonyi paróchus görög katolikus iskolát építtetett a faluban. Ettől kezdve az idehelyezett kántortanítók - 1907-től Szuhai Antal, 1911-től Bartha Mihály - látták el az oktatói teendőket.

1911-ben a falu megvásárolta a jelenlegi parókia épületét, melynek szobáit kápolnának alakították át. itt misézett a Múcsonyból idejáró Vaskovics Antal parókus és Rojkovics Sándor segédlelkész. 1919-ben a Csehszlovákiából kiutasított Dr. Szántay-Szémán István esperesi tanárt, családjával együtt, a hívek az üres parókiára költöztették be.

Dr. Szántay-Szémán István három évet töltött Szuhakállóban. A hívek lelkesedését látva, önálló egyházközség és templom építéséről kezdett tárgyalásokat. A hely kijelölésében és tervezésében is jelentős szerepet vállalt. A szegedi Dóm tervezője, Petrovácz Gyula országgyűlési képviselő tervezte a jelenlegi templomot, mely 1922-24. között épült fel.

1924-ben, Szentháromság ünnepén szentelték fel a templomot. Palicskai János 1926-tól 1958-ig parókus a községben. Ez idő alatt (1955-56.) festette a templom falfreskóit Petrasevics Manó és Leó. 1958-65 között Mihályi (Makuk) Bertalan. 1965-ben Farkas Olivért Rakacaszendről - helyezik Szuhakállóba ahol 2004-ig, nyugdíjazásáig teljesítette hivatását.

1974-ben 8 darab színes ablak készült. 1978-ban kiépül a templom fűtése. 1999-ben került sor a torony felújítására, valamint a palatető lecserélésére. 2000-2001-ben a csapadékvíz elvezetését, a templombelső festését, aranyozási munkálatokat és külső színezést végeztek el a hívek adományaiból és az önkormányzat támogatásából.

Farkas Olivér görög-katolikus esperes, pappá szentelésének 50. évfordulóján a hívek és paptársak nagyszámú jelenléte mellett tartotta aranymiséjét a szuhakállói görög-katolikus templomban 2004. július 7- én. Aranymiséje egyben az aktív papi szolgálattól való búcsúzást is jelentette.

Farkas Olivér atya nyugdíjba vonulása után 2004 – 2010 között Kocsis István lesz az egyházközség paróchusa. Ezen évek alatt templom új aljzatburkolatot kap, külső térburkolattal és díszkivilágítással.

2010. május 23-án került sor a felújított görög katolikus templom inkonosztázionjának felszentelésére. Az ünnepi misét a hívek nagyszámú jelenléte mellett, Kocsis Fülöp püspök úr celebrálta. Az ikonosztázion néhai Dr. Viszlai János és további adományozók nagylelkű felajánlásából létesült.

A "LEADER- Program" támogatásából 2010. évben megvalósult a templomhajó burkolása, udvari díszburkolat, támfal létesítése, nyílászárók cseréje, ivóvíz ellátása és hangosító rendszer kiépítése.

A szuhakállói egyházközösség élére Kocsis Fülöp püspök, Szarka József eddigi berzéki esperes konzútort nevezte ki. 2010. augusztus 22-én a került sor a beiktatására.

A templom és parókia épületének felújítása, fejlesztése pályázati forrásokból tovább folytatódik. 2010 évben megújul a parókia épületének tetőszerkezete és homlokzata. 2011. nyarán "kultúrpajta" – közösségi ház – felszentelésére kerül sor.

Liturgikus rend

Szombat Vasárnap
téli nyári   9:00 Utrenye
17:00 18:00 Vecsernye 10:00 Szt. Liturgia
8:00 8:00 Szt. Liturgia 14:00 Vecsernye

Ünnep előestéjén Ünnep nap
téli nyári   8:00 Utrenye
17:00 18:00 Vecsernye 10:00, 17:00, 18:00 Szt. Liturgia
8:00 8:00 Szt. Liturgia 16:30, 17:30 Vecsernye

A Historia Domus az egyházi intézmények fontosabb eseményeit tartalmazó könyv, a plébániák, parókiák és szerzetesházak történeti kutatásának fő forrása. Vezetése a házfőnök, a plébános, a paróchus feladata. A latin kifejezés értelme: a ház története. Ebben az esetben, az egyházközség életét, jelentős eseményeit, történetét írásban és képben bemutató, és nyomon követő munka.

Filiákban:

I. Vasárnap: Felsõnyárád: 11.30, a hónap utolsó vasárnapja kivételével, minden vasárnap Rudolftelep: 8.30
II. Vasárnap: Dövény: 11.30
III. Vasárnap: Kurityán: 11.30
IV. Vasárnap: Dövény: 11.30

Szuhakállóban:

I. Vasárnap: 11.30 Róm. kat. Szentmise
II. Vasárnap: 16.00 Református istentisztelet.

A szuhakállói egyházközség történetének fontosabb állomásai, a helyi Historia Domus szemelvényei alapján